Annonsregler och allmänna villkor

Annonsen

I vår självbetjäning lägger du in annons som privatperson eller som förening, församling eller kommersiell aktör. Vår personal läser igenom och granskar alla annonsbeställningar. Vi förbehåller oss rätten att redigera annons vid behov. Annons som innehåller olagligheter, verkar stötande eller anses oseriösa kan komma att redigeras eller nekas publicering.

Som beställare och annonsör ansvarar du gentemot Bonnier News AB för att beställd annons inte strider mot gällande lagar. Annonsören ansvarar för att annonsen (text, bild) och även länkad information, om vars innehåll annonsören har vetskap, inte gör intrång i någons upphovsrätt eller annan immaterialrättslig lagstiftning.

Vi accepterar bara annonser på skandinaviska språk eller engelska. Vänligen undvik specialtecken i annonstexten. Bonnier News AB skapar din annons i enlighet med de egna typsnitt som medieföretaget använder som grundstilar för olika annonstyper.

Publiceringsdag

För att din annons ska publiceras det datum som du har tänkt, så behöver du lägga in den några dagar innan. Vi rekommenderar att du lägger in den senast fyra dagar före den ska publiceras, så att vi hinner granska den och återkomma till dig om problem uppstår.

De exakta stopptiderna skiljer sig mellan de olika annonsformerna. Du hittar mer information i vår Annonsporta - https://annonsportal.bonniernews.se/. Inför stora helger förekommer det avvikelser.

Beställd publiceringsdag kan inte garanteras. Om din annons inte blir godkänd och därmed inte publicerad på beställd dag blir du informerad via mejl om vad som gäller för eventuell ombokning eller återbetalning.

Bilder i annonsen

Allt material (bild, text) som publiceras på en webbplats är skyddat av lagen om upphovsrätt. Det innebär att man inte får trycka, sprida, kopiera, sälja eller överföra material utan att ha tillåtelse från personen som skrivit texten eller tagit bilderna.

Fotografens eller bildbyråns namn måste anges om det är en yrkesfotograf som tagit din bild.

Företagslogotyper får inte användas som bilder.

Vi tillåter inte att man använder affischer som illustration till annonsen.

Bilder som laddas upp till annonsen kan komma att redigeras av vår personal vid granskning av annonsen för att passa i bildblocket. Bilder av otillräcklig kvalitet publiceras inte och du blir kontaktad via mejl eller telefon för att skicka in ny bild. Om vi inte når dig före beställd publicering nekas din annons och återbetalning sker.

Reklamation och återbetalning

Vid köp av annonser via internet gäller distanslagen (se riksdagens sajt: Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eller på konsumentverket sajt: Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Observera att ångerrätt inte gäller då varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Reklamationer ska göras senast sju dagar efter annonsens publicering till vår personal på Privat- och rubrikannons. Bonnier News AB:s ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. Annons som på grund av Bonnier News AB:s handhavandefel inte är publicerad på beställt datum ersätts med en ny annons inom en vecka efter inrapporterat fel, ingen ytterligare ersättning lämnas.

För skada på grund av utebliven annons eller felaktigt införande ansvaras inte.

Återbetalning av annonskostnad sker till det konto du använt vid betalningen. Pengarna finns tillgängligt på ditt konto inom 3-5 bankdagar efter att vi gjort återbetalningen.

Vi vädjar också om följande
Kontrollera att din mejladress är korrekt. Vi skickar bekräftelsemejl och godkännande av annonsen till den adress du uppgett. Mejladressen är inte synlig för andra. Var vänlig att kontrollera din skräppost, kvittensmejlet kan hamna där.
Annonser motrings aldrig, däremot behöver vi kontaktuppgifter för att kunna reda ut eventuella frågetecken i annonsbeställningen. Bonnier News AB har rätt att ändra i dessa ”Annonsregler och allmänna villkor” utan att i förväg få ditt godkännande. Genom att fortsätta nyttja vår annonstjänst efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.


Annonstexten
Du behöver beskriva varan och du behöver sätta en relevant rubrik. Annonstext får inte kopieras från befintliga annonser. Vi accepterar bara annonser på svenska. Det går bra att vara kortfattad men detaljinformation skadar inte. En bild eller flera kan säga mer än många ord. Information om pris underlättar naturligtvis samt kontaktinformation och information om objektets placering geografiskt.
I tidningsannonsen ska det vara en tydlig avsändare i form av telefonnummer och/ eller e-postadress.
Annonsören är alltid personligt ansvarig för den annons som den har lagt in.
Vi följer de normer och rekommendationer som är fastställda av branschorganisationen TU – Medier i Sverige (f.d. Sveriges Tidningsutgivareförening)

Lagar och regler att tänka på när du annonserar

Kopior och förfalskningar

Det är inte tillåtet att sälja någon form av piratkopior eller förfalskningar. Det gäller exempelvis märkesvaror (kläder, skor, accessoarer m.m.), CD/DVD, dator/TV-spel m.m.


Angående annonsering av djur

Vi godkänner inte annonser…:
… där man skänker bort djur, pris måste alltid anges. Vi godkänner inte annonser med formuleringar som: ”bortskänkes”, ”en krona tassen” eller liknande.
… gällande uppstoppade djur som regel.
… där annonstexten innehåller överdrivna uppgifter eller vilseledande påståenden, och/eller uppmanar till sympatiköp eller spelar på känslor.
… gällande djur som vid köp importeras till Sverige: Vi hänvisar till generella regler som veterinärer, anslutna till Sveriges Veterinärförbund, har. Vi har valt att tillämpa dessa som främst går ut på att undvika import av djur, främst från Medelhavsområdet. Skälet är att inte få in sjukdomar i landet vid import av djur från t ex EU/EFTA. (Sveriges Veterinärförbund, Svenska Djurskyddsföreningars Riksförbund SDR eller Statens Veterinärmedicinska Anstalt).

Överlåtelse av djur
Lägsta priserna i djurkategorin återspeglar den kostnad som är förenlig med ett ansvarsfullt djurägande och angivet lägsta pris är till för att förhindra oseriösa svar, ogenomtänkta köp och att motverka djurplågeri.  Djurens ålder bör nämnas i annonsen. Vi följer rekommendationer från organisationerna Sverak (Sveriges Kattklubbars Riksförbund), SKK (Svenska Kennelklubben) och Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund:


Katter
Tolv veckor är den lägsta ålder en kattunge ska ha uppnått för att få flytta från sin mamma 

Hundar
Följande regler gäller vid annonsering om hundar:
Vi inför ej annonser om varghundshybrider, korsning hund/varg (räknas till fjärde generationen).
Vid förfrågan måste en hundannonsör kunna delge hundens registreringsnummer från Jordbruksverket. I de fall registrering ej hunnit ske, måste valpens mammas registreringsnummer kunna anges.

Övriga djur
Vid annonsering av rovdjur och/eller zoologiska djur och/eller uppstoppade djur som kräver tillstånd från jordbruksverket måste tillståndet anges i annonsen (Inklusive nummer.) Det gäller till exempel: Varg, rovfåglar, leopard med flera. Läs mer om reglerna från Naturvårdsverket på Köp och försäljning av monterade/uppstoppade fåglar och djur

Djurfällor
Vi tar inte in annonser som erbjuder djurfällor eller dressyrhalsband då vi inte kan veta om det gäller en godkänd eller icke godkänd sådan.

Pälsar
Pälsar som är gjorda av fridlysta djur är förbjudet att sälja. Här stödjer vi oss på CITES-konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (SÖ 1974:41). Hos Jordbruksverket finns en bra lista att stödja sig på CITES-intyg för pälsar och pälsaccessoarer
Polisens hemsida och lagen om Artskyddsbrott Artskyddsbrott - lagar och fakta
Vi tillåter inte annonser om pälsar köpes

Vapen
Vid försäljning av licenspliktigt vapen måste det framgå i annonstexten att vapnet kräver licens. Repliker är inte tillåtna (historiska föremål föreställande vapen framtagna innan 1890 undantaget). Vi tillåter ej heller annonsering av soft air guns och startvapen. Luftpistoler/kolsyrevapen som liknar riktiga vapen är också otillåtna.

Olagliga varor
Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras. Här följer några exempel på olagliga varor. Denna lista ska endast anses som exemplifierande och inte uttömmande.

Förlorade pass (irakiska)
Som rubrik ska vi skriva Tappat irakiskt pass. Annonsen ska innehålla namn, födelsedata, passnummer och telefonnummer. Ambassaden kräver polisanmälan, men vi behöver inte se den. Ambassaden har även släppt kravet om 3 införanden i tidningen.

Kemikalier
Vi tillåter inte att privatpersoner säljer olja, bensin, fotogen m.m. då det finns restriktioner kring hur dessa får hanteras. 

Handel med fornfynd
Enligt kulturmiljölagen är det ej tillåtet att handla med fornfynd, t.ex stenåldersyxor.


Rätt att ändra villkor
Tidningen har rätt att ändra i dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Genom att fortsätta nyttja tidningens annonstjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

Bonnier News AB 2024