Priser

Priserna nedan är listade för respektive tidning/tidningar. Priset är exklusive moms på alla utom Dödsannonser, sorgtack och in memoriam och i vissa fall Övrigt för privatpersoner. Det exakta priset syns vid din bokning.

Arbetarbladet/Gefle Dagblad

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 20:-/mm i höjd.
2-spalt = 31,20:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 10,50:-/mm i höjd.
2-spalt = 13:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt = 12,90:-/mm i höjd

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Övrigt för privatpersoner
1-spalt = 20,75 kr:-/mm i höjd.
2-spalt = 24,38 kr:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms
Enskild titel = 21,80:-/mm i höjd.
AB+GD = 32,70:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Avesta Tidning

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt =
11,20:-/mm i höjd.
2-spalt =
13,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
6,60:-/mm i höjd.
2-spalt =
9,40:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
4,50:-/mm i höjd

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms
= 17,50:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Bärgslagsbladet/
Arboga Tidning

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 11,20:-/mm i höjd.
2-spalt = 13,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 6,60:-/mm i höjd.
2-spalt = 9,40:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt = 8,80:-/mm i höjd

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 17,50:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Borlänge Tidning

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
6,60:-/mm i höjd.
2-spalt = 1
9,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
9,60:-/mm i höjd.
2-spalt =
13,85:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt = 8,80:-/mm i höjd

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms (publ
. i FK, BT, NLT och SDT) = 17,50:-/mm i höjd.
Pris inkl moms (publ. i FK, BT, NLT
, SDT sant Avesta Tidning) = 30,52:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Dala-Demokraten

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt =
9,20:-/mm i höjd.
2-spalt = 1
0,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 6,60:-/mm i höjd.
2-spalt = 9,40:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt = 8,80:-/mm i höjd

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 17,50:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Fagersta-Posten

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 11,20:-/mm i höjd.
2-spalt = 13,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 6,60:-/mm i höjd.
2-spalt = 9,40:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
4,50:-/mm i höjd

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 17,50:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Falu-Kuriren

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 16,60:-/mm i höjd.
2-spalt = 19,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 9,60:-/mm i höjd.
2-spalt = 13,85:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt = 8,80:-/mm i höjd.

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms (publ. i FK, BT, NLT och SDT) = 17,50:-/mm i höjd.
Pris inkl moms (publ. i FK, BT, NLT, SDT sant Avesta Tidning) = 30,52:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Falköpings Tidning, Skaraborgs Läns Tidning, Västgöta Bladet

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
5:-/mm i höjd.
2-spalt =
24,40:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
5,50:-/mm i höjd.
2-spalt =
9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
5,20:-/mm i höjd.

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 1
9,88:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Finnveden/
Västboandan

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
2,05:-/mm i höjd.
2-spalt = 1
6,40:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
5,50:-/mm i höjd.
2-spalt =
9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
5,20:-/mm i höjd

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 1
9,75:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Helsingborgs Dagblad

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt =
24:-/mm i höjd.
2-spalt =
25:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
4,10:-/mm i höjd.
2-spalt =
5,70:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
6,20:-/mm i höjd.

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons
Pris inkl moms =
30:-/mm i höjd.
Sorgtack, In memoriam
Pris inkl moms = 32:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Hudiksvalls Tidning

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
5:-/mm i höjd.
2-spalt =
24,40:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
7,50:-/mm i höjd.
2-spalt = 1
1,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
5,85:-/mm i höjd.

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms
Endast HT =
24:-/mm i höjd.
HT+LjP = 36:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Jönköpings-Posten

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 15:-/mm i höjd.
2-spalt = 24,40:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
5,50:-/mm i höjd.
2-spalt =
9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
5,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 2
3,94:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Ljusdals-Posten

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 15:-/mm i höjd.
2-spalt = 24,40:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
7,50:-/mm i höjd.
2-spalt =
11,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt = 5,
85:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms
Endast
LJP = 24:-/mm i höjd.
HT+LjP = 36:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Ljusnan

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 15:-/mm i höjd.
2-spalt = 24,40:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 7,50:-/mm i höjd.
2-spalt = 11,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt = 5,85:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms
Endast
LJ = 24:-/mm i höjd.
LJ+SK = 36:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Lokaltidning Mittskåne

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt =
23,25:-/mm i höjd.
2-spalt =
42,25:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
14,50:-/mm i höjd.
2-spalt =
23,25:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
14,50:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons
Pris inkl moms =
26:-/mm i höjd.
Mittskåne+Skånskan = 31:-/mm
Sorgtack, In memoriam
Pris inkl moms =
20:-/mm i höjd.
Mittskåne+Skånskan = 25:-/mm

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

LT Södertälje

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
2,10:-/mm i höjd.
2-spalt =
19,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
6:-/mm i höjd.
2-spalt = 9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
7,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 29,45:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

LT Östersund

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 12,10:-/mm i höjd.
2-spalt = 19,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
6:-/mm i höjd.
2-spalt = 9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
7,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 2
4:-/mm i höjd.
LT+ÖP = 40,35:-/mm
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons


Mora Tidning

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 15:-/mm i höjd.
2-spalt = 24,40:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
6:-/mm i höjd.
2-spalt = 9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
8,80:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms =
19,62:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons


Nerikes Allehanda

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
5:-/mm i höjd.
2-spalt =
21:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
11,20:-/mm i höjd.
2-spalt =
19:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
11,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms =
30,50:-/mm i höjd.
NA+Örebroarn = 35,50:-/mm
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons


Norrtelje Tidning

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
1,20:-/mm i höjd.
2-spalt = 19:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 6:-/mm i höjd.
2-spalt = 9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
6,40:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 2
1.80:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons


Nya Ludvika Tidning

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
6,60:-/mm i höjd.
2-spalt = 19,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 9,60:-/mm i höjd.
2-spalt =
13,85:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
8,80:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms (publ. i FK, BT, NLT och SDT) = 17,50:-/mm i höjd.
Pris inkl moms (publ. i FK, BT, NLT, SDT sant Avesta Tidning) = 30,52:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Nynäshamns-Posten

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
1,20:-/mm i höjd.
2-spalt = 19:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
6:-/mm i höjd.
2-spalt =
9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
6,40:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms =
21,80:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Sala Allehanda

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 11,20:-/mm i höjd.
2-spalt = 19:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 6:-/mm i höjd.
2-spalt = 9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt = 6,40:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms =
17,50:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Skånska Dagbladet

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt =
23,25:-/mm i höjd.
2-spalt =
42,25:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
14,50:-/mm i höjd.
2-spalt =
23,25:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
14,50:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 2
6:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Skövde Nyheter

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
2,10:-/mm i höjd.
2-spalt = 19,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
6:-/mm i höjd.
2-spalt =
9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
5,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 17,50:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Smålands-Tidningen, Smålands Dagblad, Vetlanda-Posten, Tranås Tidning

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
5:-/mm i höjd.
2-spalt =
24,40:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
5,50:-/mm i höjd.
2-spalt =
9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
5,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms =
19,15:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Smålänningen

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 15:-/mm i höjd.
2-spalt = 24,40:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 5,50:-/mm i höjd.
2-spalt = 9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt = 5,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 1
6,90:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Smålänningen Xtra

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 12,10:-/mm i höjd.
2-spalt = 19,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 6:-/mm i höjd.
2-spalt = 9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt = 5,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Sundsvalls Nyheter

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 12,10:-/mm i höjd.
2-spalt = 19,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 6:-/mm i höjd.
2-spalt = 9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
7,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms =
28,35:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Sundsvalls Tidning

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 12,10:-/mm i höjd.
2-spalt = 19,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 6:-/mm i höjd.
2-spalt = 9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
7,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 28,35:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Sydsvenskan

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster).
Pris exkl moms
1-spalt =
35:-/mm i höjd.
2-spalt =
38:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
17,60:-/mm i höjd.
2-spalt =
29,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
21,70:-/mm i höjd,

Övrigt
1-spalt = 20,80:-/mm i höjd.
2-spalt =
35:-/mm i höjd.

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Måndag-torsdag
Dödsannons
Pris inkl moms = 3
9:-/mm i höjd.
Sorgtack, In memoriam
Pris inkl moms = 3
0:-/mm i höjd.

Fredag-söndag
Dödsannons

Pris inkl moms =
44:-/mm i höjd.
Sorgtack, In memoriam
Pris inkl moms = 3
6:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons


Söderhamns-Kuriren

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 15:-/mm i höjd.
2-spalt = 24,40:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
7,50:-/mm i höjd.
2-spalt =
11,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt = 5,
85:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms
Endast HT = 24:-/mm i höjd.
SK+LJ = 36:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Södra Dalarnas Tidning

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 16,60:-/mm i höjd.
2-spalt = 19,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 9,60:-/mm i höjd.
2-spalt = 13,85:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt = 8,80:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms (publ. i FK, BT, NLT och SDT) = 17,50:-/mm i höjd.
Pris inkl moms (publ. i FK, BT, NLT, SDT sant Avesta Tidning) = 30,52:-/mm i höjd.

Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Tidningen Härjedalen

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt =
7,47:-/mm i höjd.
2-spalt = 1
2:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
3,15:-/mm i höjd.
2-spalt =
7:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
3,80:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms =
16,35:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons


Tidningen Ångermanland

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
2,10:-/mm i höjd.
2-spalt = 19,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
6:-/mm i höjd.
2-spalt =
9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
7,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 2
5,10:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons


Tranåsaktuellt

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
2,10:-/mm i höjd.
2-spalt = 19,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
6:-/mm i höjd.
2-spalt =
9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
5,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Tranås-Posten

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
1,20:-/mm i höjd.
2-spalt = 19:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
5,50:-/mm i höjd.
2-spalt =
9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
6:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 1
2,50:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons


Vestmanlands Läns Tidning (VLT)

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
5:-/mm i höjd.
2-spalt =
24,40:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
6,60:-/mm i höjd.
2-spalt =
9,40:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
7,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms =
27,25:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons


Värnamo Nyheter

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 15:-/mm i höjd.
2-spalt = 24,40:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
5,50:-/mm i höjd.
2-spalt =
9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
5,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms =
19,75:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons


Örebroa´rn

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
5:-/mm i höjd.
2-spalt =
21:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
11,20:-/mm i höjd.
2-spalt = 1
9:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
11,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms = 30,50:-/mm i höjd.
NA+Örebroarn = 35,50:-/mm
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons


Örnsköldsviks Allehanda

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 1
2,10:-/mm i höjd.
2-spalt = 19,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt =
6:-/mm i höjd.
2-spalt =
9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt =
7,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms =
25,10:-/mm i höjd.
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons

Östersunds-Posten

Rubrikannonser (fastigheter, motor, varor&tjänster, övrigt).
Pris exkl moms
1-spalt = 12,10:-/mm i höjd.
2-spalt = 19,50:-/mm i höjd.

Föreningar
1-spalt = 6:-/mm i höjd.
2-spalt = 9,50:-/mm i höjd.

Religion
1-spalt = 7,20:-/mm i höjd,

Loppis
1-spalt = 12:-/mm i höjd.
Med bild 9,60:-/mm i höjd.

Dödsannons, Sorgtack, In memoriam.
Pris inkl moms =
26,20:-/mm i höjd.
ÖP+LT = 40,35:-/mm
Produktionsavgift (sorg)
Dödsannons = 500:-/annons
Sorgtack, In memoriam = 300:-/annons