Så här redigerar du bilden

Steg 1

  • När du är vid steget att du ska skapa din annons

  • Dra in en bild i annonsen

  • För att redigera bilden klick på pennan

Steg 2

  • Klicka ur bockrutan för "Beskär proportionerligt" så att hela din bild kan beskäras, vändas, roteras, förstoras och förminskas.

Steg 3

  • När du är nöjd med dina ändringar klickar du på bocken i verktygspaletten. (se den gulmarkerade rutan i bilden till höger)

  • KLART

  • Uppdatera din förhandsvisning av annonsen