Så här skapar du annons som privatperson

Steg 1

 • Fyll i ditt namn - förnamn+efternamn

 • Fyll i din epostadress (dit skickas kvittenser)

 • Fyll i ditt telefonnummer (där vi kan nå dig)

Steg 2

 • Nu kommer du till alla våra tidningar, välj den tidning/tidningar du vill annonsera i

 • Scrolla ner och välj nu vilken kategori du vill annonsera

Steg 3

 • Välj nu vilket datum eller datum du vill ha din annons införd.
  Har du valt flera tidningar så väljer du införandedag/dagar för varje enskild tidning.

Steg 4

 • Välj mall för din annons

Steg 5

 • Skapa din annons

  • Skriv in en rubrik

  • Skriv din text. Glöm inte att ha en avsändare i form av epostadress eller telefonnummer

 • Du kan göra din rad fetare, markera texten och klicka på B eller göra något kursivt, markera texten och klicka på I

 • Uppdatera förhandsvisning så får du ser hur annonsen ser ut och vad den kommer att kosta inkl moms.

Steg 6

 • Nu kommer du till en sida där du ser alla detaljer om din bokning.

 • Klicka i kryssrutan för att du har läst och godkänt villkoren.

 • Klicka dig nu vidare till betalningen - du kan betala med Kort eller Swish

Steg 7

 • I detta exempel har vi valt att betala med Swish

 • Fyll i numret du Swishar från skriv in det så här +46 sedan tar du bort första nollan i ditt mobilnr, klicka sedan på Betala xxx kr

 • Gå till Swish-appen och godkänn betalningen. Vänta till systemet säger OK. Klart!

Om du vill annonsera med bild

Om du har bild till din annons så kan du beskära den, vända på den