Informationen i annonsen

Det är brukligt, men inte alls nödvändigt, att man inleder annonsen med en text som anger relationen mellan den avlidne och de som annonserar. ”Vår älskade, min käre” etc. 

Den dödes namn, födelsedatum och dödsdag anges samt de anhörigas namn och även några ord som uttrycker deras sorg; ”i djup sorg och saknad” etc. 

Det är naturligtvis fritt fram för personliga formuleringar i annonsen i stället för de standardiserade fraser som ofta används. Det går alldeles utmärkt att skriva t.ex. ”Vår älskade faster Karin är död. Vi saknar Dig men ska alltid le vid minnet av Din humor”. 

Många vill uttrycka sin sorg med hjälp av en vers. Psalmer eller dikter – egna eller andras. Här måste man komma ihåg att nämna källa eller upphovsman. 

Slutligen skriver man i annonsen var och när begravningen ska äga rum och eventuellt plats efteråt för en minnesstund. 

Vill man veta i förhand vilka som kommer att närvara kan man ange i annonsen hur man anmäler sig. 

Ibland har den avlidne själv, eller familjen, önskat att begravningen ska begränsas till den närmaste familjekretsen och då bör det anges i annonsen. Samma sak gäller om man vill undanbe sig blommor till förmån för någon gåvofond – Cancerfonden eller liknande. 

Innehållet i den här texten är avsett för att underlätta utformningen av dödsannonsen och att ge tips och inspiration inför valet av symbol och eventuella verser. 

Exempelannonser