Så här skapar du din annons

Steg 1

 • Fyll i din epostadress och lösenord

 • Om ditt konto är kopplat till flera föreningar/församling/företag måste du välja vilket konto du ska skapa annons för (syns inte på denna bild)

Steg 2

 • Nu kommer du till alla våra tidningar, välj den tidning/tidningar du vill annonsera i

 • Scrolla ner och välj nu vilken kategori du vill annonsera

Steg 3

 • Välj nu vilket datum eller datum du vill ha din annons införd.
  Har du valt flera tidningar så väljer du införandedag/dagar för varje enskild tidning.

Steg 4

 • Välj mall för din annons

Steg 5

 • Skapa din annons

  • Skriv in en rubrik

  • Skriv din text. Glöm inte att ha en avsändare i form av epostadress eller telefonnummer

 • Du kan göra din rad fetare, markera texten och klicka på B eller göra något kursivt, markera texten och klicka på I

 • Uppdatera förhandsvisning så får du ser hur annonsen ser ut och vad den kommer att kosta inkl moms.

Steg 6

 • Nu kommer du till en sida där du ser alla detaljer om din bokning.

 • Klicka i kryssrutan för att du har läst och godkänt villkoren.

 • Klicka dig nu vidare till betalningen - du kan betala med Kort eller Swish

Steg 7

 • I detta exempel har vi valt att betala med Swish

 • Fyll i numret du Swishar från skriv in det så här +46 sedan tar du bort första nollan i ditt mobilnr, klicka sedan på Betala xxx kr

 • Gå till Swish-appen och godkänn betalningen. Vänta till systemet säger OK. Klart!