Beställning via brev

Om du vill beställa en döds-, tack- eller minnesannons via brev behöver du utöver annonsens utformning även skicka:

Den avlidnes namn, födelsedata, dödsadatum och levnadsort.
Vi vill ha beställarens eller dödsboets fullständiga personnummer, fullständiga namn, adress, telefonnummer och eventuell epost-adress (har du ingen skickar vi korrektur med brev)

Du skickar din beställning till:
Privat- och rubrikannons,
Bonnier News Local AB,
70192 Örebro